Onze koeien

Op de graslanden rond de boerderij lopen van oudsher koeien. Blaarkoppen, vandaag de dag aangevuld met roodbont Fries stamboekvee, en een enkele Jersey. Zij leveren de melk waarvan op de boerderij prijswinnende boter, karnemelk en Leidse en Goudse kaas worden gemaakt.

De komende jaren willen we zoveel mogelijk terug naar de Blaarkop. Zodat we de eeuwenoude BoerenLeidse met Sleutels ook weer maken van de melk van de karakteristieke koe van onze regio.

Blaarkop: koe van het Groene Hart

Al vanaf de 17e eeuw is de Blaarkop de koe van het Groene Hart. In Zoeterwoude stonden vorige eeuw bijna alleen Blaarkoppen in de weilanden. Van oudsher stond de Blaarkop bekend als de koe met de beste melk voor kaas en boter. En ze leverde een prima stuk vlees. In de jaren tachtig stapten bijna alle boeren over op de hoogproductieve Holsteins en verdween de Blaarkop bijna volledig uit het landschap. Inmiddels is de Blaarkop een zeldzaam ras.


Vooruit naar vroeger

Bij ons genieten de koeien van het kruidenrijke grasland. Maar Blaarkoppen gedijen ook prima op een mindere kwaliteit gras, riet en restproducten van de boerderij – krachtvoer hebben ze niet of nauwelijks nodig.

Op weg naar kringlooplandbouw en een verhoogd waterpeil? De Blaarkop is het al eeuwenlang gewend. En het zijn zelfredzame koeien. Terwijl de koeien grotendeels hun eigen gang gaan, hebben wij de tijd om kaas en boter voor u te maken!

Schuiven naar boven